Понеделник - Петък - 9:00 - 18:00

  •  0897 91 57 90 • 0887 80 57 58
  • info@panorex.eu

Ние сме екип от вискоквалифицирани специалисти в областта на финансовия мениджмънт и данъчно-счетоводните услуги.

Кои сме ние

Защо нас

Всеки бизнес се нуждае от своевременна отчетност и прецизни консултации по въпросите за данъците, финансовото състояние, паричния поток на предприятието, комуникацията с органите на държавната администрация и администриране на персонала.

Ние ще ви предложим стриктно обслужване основаващо се на богатия ни практически опит в много отрасли на стопанския живот и съвместна работа с висококвалифициран персонал и сътрудници в областта на одита, счетоводството и правото.

фирмата ние е отговорна към своите клиенти и партньори. Важно за нас е не просто да изградим, но и да запазим доверието в нашите бизнес отношения.

​Ние сме вашия верен гид в света на бизнес финансите.

Добрите практики в бизнеса

Основна задача на обслужването ни е да оптимизираме счетоводното и данъчно управление на клиентите си.Чрез внедряването на нови технологични продукти и включването на нови счетоводни практики в счетоводството на фирмата олекотяваме цялостния процес на обмен на данни и обработка.

Нашите най-важни принципи и стремежи:

- да Ви предложим висококачествени, ценово обосновани счетоводни услуги;

- да бъдем гъвкави и адаптивни в съвременните условия на динамични промени на действащото законодателство в Република България;

- ние предлагаме индивидуален подход към всеки Ваш казус;

- наша основна грижа и отговорност е да бъдем прецизни и коректни;

- ще осигурим сигурност и спокойствие за Вашите финанси;

- ще Ви предоставим своевременна информация, която да улесни управлението на бизнеса и вземането на решения;

- ще защитаваме интересите Ви;

- ще спестим времето Ви;

Предлаганите от нас услуги могат да бъдат извършвани и на английски и немски език .