Понеделник - Петък - 9:00 - 18:00

  •  0897 91 57 90 • 0887 80 57 58
  • info@panorex.eu

Ние сме екип от вискоквалифицирани специалисти в областта на финансовия мениджмънт и данъчно-счетоводните услуги.

Сфери на дейност

Съставяне на първични документи – фактури, известия към фактури, протоколи, договори, заповеди и отчети по командировки, пътни листове, платежни нареждания за бюджетни и кредитни преводи, приходни и разходни касови ордери

Изготвяне на трудови и граждански договори

Изготвяне на разплащателни ведомости за изплатени заплати

Попълване на платежните нареждания по заплатите на софтуер

Преди да стартирате нов бизнес или нов проект, при подписването на важен за бизнеса ви договор или при съвместна работа с чуждестранни партньори при специфични режими на доставки е добре да имате представа

Финансовите коефициенти са пътеводители в управлението на предприятията. Те осигуряват техните цели и стандарти. Те помагат на мениджърите, като ги водят към най-печелившите дългосрочни стратегии, а също и към ефективни