Понеделник - Петък - 9:00 - 18:00

  •  0897 91 57 90 • 0887 80 57 58
  • info@panorex.eu

Ние сме екип от вискоквалифицирани специалисти в областта на финансовия мениджмънт и данъчно-счетоводните услуги.

Сфери на дейност

Финансов мениджмънт

Преди да стартирате нов бизнес или нов проект, при подписването на важен за бизнеса ви договор или при съвместна работа с чуждестранни партньори при специфични режими на доставки е добре да имате представа

какво разпорежда закона и какви възможности за избор имате.

Ние вярваме, че винаги има начин, бизнес процесите да се балансират между буквата на закона и добрата сделка.

Предлагаме консултиране в следните направления:

Дългосрочна данъчна стратегия съобразена с дейността Ви

Оптимизиране на данъците в съгласие с законовите разпоредби

Мнение при подписването на важни договори за дистрибуция, външно финансиране, подизпълнители и др. по отношение на данъчно – счетоводния им аспект

Прилагане на Спогодби за двойно данъчно облагане и придвижването им в данъчната администрация

Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси

Консултации с външен одитор