Понеделник - Петък - 9:00 - 18:00

  •  0897 91 57 90 • 0887 80 57 58
  • info@panorex.eu

Ние сме екип от вискоквалифицирани специалисти в областта на финансовия мениджмънт и данъчно-счетоводните услуги.

Сфери на дейност

Финансов анализ

Финансовите коефициенти са пътеводители в управлението на предприятията. Те осигуряват техните цели и стандарти. Те помагат на мениджърите, като ги водят към най-печелившите дългосрочни стратегии, а също и към ефективни

краткосрочни решения - ставаме ли по-богати, с това което правим и струва ли си да го правим, как да покриваме краткосрочните си задължения оставайки с добра ликвидност?

Суровият материал, който финансовият анализ обработва са три отчета : Баланс, Отчет за приходи и разходи и Отчет за паричния поток – там където свършва счетоводството, от там започва анализа на финансовите показатели.

Сами по себе си финансовите показатели се изчисляват лесно, но въпросът не се състои в това как да извършим изчисленията, а в разбирането на резултатите и на начина, по който различните показатели се свързват помежду си, за да разкрият здравословното състояние на компанията и нейното място в бранша.

Панорекс и КО ЕООД представя изготвеният анализ във вид на презентация.