Понеделник - Петък - 9:00 - 18:00

  •  0897 91 57 90 • 0887 80 57 58
  • info@panorex.eu

Ние сме екип от вискоквалифицирани специалисти в областта на финансовия мениджмънт и данъчно-счетоводните услуги.

Оперативно счетоводство

ТРЗ

​Труд и работна заплата

Вижте повече

Финансов анализ

Администрати- вни услуги

​Финансов мениджмънт и данъчни консултации

Висококвалифицирани специалисти

Висококвалифицирани специалисти

Ние сме екип от вискоквалифицирани специалисти в областта на финансовия мениджмънт и данъчно-счетоводните услуги. Нашите консултанти ще бъдат верния пътеводител за вас в света на финансовия мениджмънт. Това е така, защото грижата за клиента е наша първостепенна отговорност.

Вижте нашите сфери на дейност

Новини и публикации

Посещавайте редовно тази страница за новини в областта на данъчното и счетоводно законодателство. Посетете страницата за новостите в осигурителния календар. baucibus